Beeld & tekst zijn bouwstenen die ik met elkaar verbind. Vormgeven, websites bouwen, fotograferen en schrijven zet ik in om jou je verhaal te laten vertellen. Door ons gesprek en mijn vermogen om te associëren kom ik op verrassende ideeën. Ook concretiseer ik mijn associaties in collages, tekeningen, autonome fotografie en korte verhalen.